ADRES:

Klasztor Ojców Paulinów Na Skałce

ul. Skałeczna 15

31-065 Kraków

 

e-mail: pielgrzymkaskaleczna@gmail.com

Wpisowe należy uiścić osobiście u przewodnika pielgrzymki.