I – 1976

o. Rufin Abramek – przewodnik
o. Zachariasz Jabłoński

 

II – 1977

o. Rufin Abramek – przewodnik
o. Zachariasz Jabłoński

 

III – 1978

o. Rufin Abramek – przewodnik
o. Zachariasz Jabłoński

 

 

IV – 1979

o. Rufin Abramek – przewodnik
o. Zachariasz Jabłoński

 

V – 1980

o. Rufin Abramek – przewodnik

 

 

VI – 1981

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

VII – 1982 (z MOGIŁY)

o. Zachariasz Jabłoński 

 

 

VII – 1983 (z MOGIŁY)

o. Zachariasz Jabłoński

 

 

VIII – 1984

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

IX – 1985

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

X – 1986

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XI – 1987

PIELGRZYMKA NIE WYRUSZYŁA

 

 

XII – 1988

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XIII – 1989

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XIV- 1990

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XV – 1991

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XVI – 1992

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XVII – 1993

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik

 

 

XVIII – 1994

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński
(zmarł 4 kwietnia 2013)

 

 

XIX – 1995

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński
ks. Zdzisław Lepper SDB

 

XX – 1996

o. Zachariasz Jabłoński – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński
ks. Zdzisław Lepper SDB

 

XXI – 1997

o. Jerzy Kielech – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński
ks. Zdzisław Lepper SDB

 

XXII – 1998

o. Jerzy Kielech – przewodnik
ks. Zdzisław Lepper SDB

 

XXIII – 1999

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński

 

XXIV – 2000

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik

 

XXV – 2001

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik
śp. o. Zygmunt Okliński

 

XXVI – 2002

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik

 

XXVII – 2003

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik

 

XXVIII – 2004

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik

 

XXIX- 2005

o. Robert Jasiulewicz – przewodnik

 

XXX – 2006

o. Ryszard Dec – przewodnik
o. Ludwik Kaszowski

 

XXXI – 2007

o. Dominik Libiszewski – przewodnik

 

XXXII – 2008

o. Ludwik Kaszowski – przewodnik

 

XXXIII –2009

o. Ludwik Kaszowski – przewodnik
o. Jerzy Kielech

 

XXXIV – 2010

o. Grzegorz Prus – przewodnik

 

XXXV – 2011

o. Grzegorz Prus – przewodnik

 

XXXVI – 2012

o. Grzegorz Prus – przewodnik

 

XXXVII – 2013

o. Grzegorz Prus – przewodnik

 

XXXVIII – 2014

o. Grzegorz Prus – przewodnik

 

XXXIX – 2015

o. Dominik Słabik – przewodnik

 

XL – 2016

o. Rafał Kwiecień – przewodnik

 

XLI – 2017

o. Grzegorz Zakrzewski – przewodnik

 

XLI – 2018

o. Grzegorz Zakrzewski – przewodnik