DZIEŃ 1
KRAKÓW SKAŁKA – WIELMOŻA (31,6 km)
DZIEŃ 2
WIELMOŻA – DŁUŻEC (19,7 km)
DZIEŃ 3
DŁUŻEC – KROCZYCE (25,7 km)
DZIEŃ 4
KROCZYCE – PRZYBYNÓW (27,1 km)
DZIEŃ 5
PRZYBYNÓW –JASNA GÓRA (28,4 km)